About

IMG_0493

Ý tưởng xây dựng một trang chia sẽ kiến thức của bản thân trong thời gian làm kiểm thử tự động từ 2011.

Hiện tại mình là một trainer của TVN (testingvn.com). Mọi người có thể join vào skype group ở: https://join.skype.com/JO64aERE5GeT.

Hay đăng ký khoá học về kiểm thử tự động:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.